Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Jeeli chcesz otrzymywa Elektroniczny Biuletyn Informacyjny (EBI) projektu, zaznacz pole poniej:


Czy HTML?

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

www.efs.gov.pl

Logowanie do Platformy ISOZaloguj

 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Konferencj pt. ?Jako urzdu to satysfakcja klienta?, ktra odbya si w Urzdzie Miasta d w dniu 20 stycznia br. zakoczylimy projekt ?ISO dla Obszarw Metropolitalnych? wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt rozpocz si w marcu 2009 roku i by skierowany do 20 jednostek samorzdu terytorialnego z wojewdztw: maopolskiego, dzkiego, mazowieckiego i witokrzyskiego.

Mia na celu wdroenie Systemu Zarzdzania Jakoci wedug normy ISO 9001:2008 wrd tych jednostek.

Realizowany przez partnerstwo: Zwizek Powiatw Polskich, MADE.pl Maopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Bada Spoecznych OMIKRON.

Więcej…
 
glucophage online
Copyright by Zwizek Powiatw Polskich. Wszelkie prawa zastrzeone. Przygotowanie: TEKA Tomasz Kuc